1.โครงสร้างโปรแกรมบัญชี Smile Account

โครงสร้างโปรแกรมบัญชี Smile Account เชื่อมโยงแต่ละระบบอัตโนมัติ


2.โปรแกรมบริหารงานบัญชี Smile Account

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม Smile Account คือพัฒนาให้เป็น โปรแกรมบริหารงานบัญชีสมบูรณ์แบบ ที่มีระบบนำเสนอข้อมูล (MIS) เพื่อการตัดสินใจในทุกระบบงานทุกหน้าจอ โดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เพื่อตรวจสอบได้ทันทีที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การอนุมัติเอกสาร ขาย ติดวงเงิน จะมีข้อมูลให้สามารถตัดสินใจได้ดังนี้คือ กดดูเอกสารขาย ที่ยังค้างชำระ,รายการเช็ครับในมือ/คืน,ยอดลูกหนี้คงค้าง,ประวัติ การขายสินค้าล่าสุด,ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น ของลูกหนี้ที่กำลังรอ อนุมัติวงเงินอยู่ ทำให้ผู้ที่จะอนุมัติสามารถตัดสินใจได้ทันทีจากข้อมูลที่ ปรากฏ ว่าจะอนุมัติวงเงินได้หรือไม่ นอกจากนั้นแล้ว โปรแกรม Smile Account ยังได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานแบบออนไลน์ ระหว่างสาขาแบบตลอดเวลา (Real-time) ผ่าน Hi-Speed Internet (ADSL) เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลของสาขาได้ทันที (Data Center) (การออนไลน์เป็นความสามารถของโปรแกรมเองไม่ได้ใช้โปรแกรม Terminal อย่าง TreamViewer,Terminal Service อื่นๆช่วย ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งกว่า) และเรายังได้เล็งเห็น ถึงบริษัทลูกค้าที่ต้องการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ หรือเขียนรายงานเอง เราจึงได้จัด เตรียม Data Model ที่อธิบายถึง โครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรมฟรี โดยในแต่ละหน้าจอสามารถกดดู รายชื่อ Field ข้อมูลต่างๆได้ทันที และยังสามารถเพิ่ม Field ข้อมูลเพิ่ม เติมได้เองอย่างง่ายดาย เพื่อนำไปออกฟอร์มหรือรายงาน และรายงาน หลักของโปรแกรมก็สามารถแก้ไข เพิ่มเติมได้เอง

โปรแกรมบัญชี Smile Account Charming ประกอบไปด้วย ระบบต่างๆดังนี้


ระบบจัดซื้อ (PO) » ระบบขาย (SO) » ระบบคอมมิชชั่น (CM) » ระบบโปรโมชั่น (CP) » ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) » ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) » ระบบสินค้าคงคลัง (IC) » ระบบผลิต (BOM) » ระบบเช็คและธนาคาร (CQ) » ระบบการเงิน (FM) » ระบบเงินสดย่อย (PC) » ระบบเงินทดรอง (AD) » ระบบงบประมาณ (BG) » ระบบบัญชี (GL) » ระบบภาษี (VT)

3.โปรแกรมขายหน้าร้าน POS

เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การทำงานระหว่างจุดขายหน้าร้าน เช่นตามห้างฯ หรือ สาขา กับสำนักงานใหญ่สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถต่อใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ตลอดเวลา(online) และแบบออฟไลน์ (offline) โดยมีระบบบริหารสาขาในการขอเบิกสินค้า ตรวจรับสินค้า และส่งมอบสินค้าระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสต็อกสาขาได้ ฟังก์ชั่นการใช้งานสามารถรองรับการยิงบาร์โค้ดและการค้นหาสินค้าแบบรายตัว สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ควบคุม Serial Number,ระบบสมาชิก ,โปรโมชั่นต่างๆ มีระบบตรวจรับสินค้ารอเคลม ค้นหาระยะประกันของสินค้า เป็นต้น

นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมทั่วไปแล้วเรายังเพิ่มความสามารถในการควบคุมภายในต่างๆ เช่นการกำหนดยอดเงิน การล็อกอินตามกะ การตรวจสอบยอดเงินในเกะแบบออนไลน์ เป็นต้น

โดยระบบทั้งหมดเชื่อมต่อกับเป็นหนึ่งเดียวกับโปรแกรมบัญชี Smile Account Charming แบบทันที

คุณสมบัติ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS

1.ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ 2.นำใบกำกับภาษีอย่างย่อมาออกอย่างเต็มได้ 3.มีระบบสมาชิกสะสมแต้มและให้รางวัลสมาชิกได้ 4.นำใบกำกับภาษีอย่างย่อมาออกอย่างเต็มได้ 5.รองรับบาร์โค้ด 6.รองรับสินค้า Serial Number เช่น มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7.มีระบบโปรโมชั่นหลายวิธี 8.รองรับลิ้นชักเก็บเงิน 9.รองรับเครื่องพิมพ์ Slip แบบ TMU 11.มีระบบสอบถามราคาระหว่างขายได้ 12.มีระบบพักเอกสารระหว่างขายได้ 13.มีระบบยกเลิกการขายได้ 14.มีระบบปัดทศนิยม เช่น มากกว่า 0.0 แต่น้อยกว่า 0.25 ให้ปัดเป็น 0.25, มากกว่า 0.25 แต่น้อยกว่า 0.5 ให้ปัดเป็น 0.5 , มากกว่า 0.5 แต่น้อกว่า 0.75 ให้ปัดเป็น 0.75,มากกว่า 0.75 ให้ปัดเป็น 1 เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นสาขาตามห้าง เช่นร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Online และ โอนข้อมูลสิ้นวัน โดยการโอนข้อมูลสิ้นวัน มีระบบดังนี้ ตอนเช้าพนักงานกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อดึงข้อมูลการโอนสินค้า,ข่าวสารต่างๆ,สต็อกคงเหลือของแต่ละสาขา จากสำนักงานใหญ่ สิ้นวันกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อโอนข้อมูลการขาย และรายการโอนสินค้า กลับเข้าสำนักงานใหญ่

4.โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน HR Payroll

โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารและตรวจสอบบุคคลากรของตนเองได้อย่างเม่นยำ รวมไปถึงการคัดสรรบุคคลตามความสามารถเพื่อนำไปช่วยงานตามหน่วยงาน หรือสาขาต่างๆได้อย่าง่ายดายปละรวดเร็ว พร้อมกับการคำนวณเงินเดือน เงินหัก เงินเพิ่ม สูตรค่าล่วงเวลา นำเข้าเวลา คำนวณการขาด สาย และออกเอกสารให้กับประกันสังคม และสรรพากรได้จากโปรแกรม เชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้

แนวทางในการพัฒนาระบบ

ให้สามารถคำนวณเงินเดือนได้ถูกต้องตามระบบสรรพากรและนำส่งประกันสังคมได้แม้จะจ่ายงวดเดียว หรือ 2 งวดก็ตาม ให้สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณค่าล่วงเวลาได้หลายรูปแบบ ตามประเภทวันทำงาน OT เช่นวันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดต่างๆ ให้สามารถปรับปรุงเงินหักเงินเพิ่ม ได้อย่างง่ายๆ ให้สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภทเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี Smile Account ได้ทันที

สรุปคุณสมบัติอย่างย่อดังนี้


 • สามารถบันทึกประวัติการทำงานได้
 • สามารถบันทึกการฝึกอบรมได้
 • สามารถบันทึกประวัติการรักษาพยาบาลได้
 • สามารถบันทึกโรคประจำตัวได้
 • สามารถกำหนดเงินหัก/เงินเพิ่มคงที่ทุกเดือนได้
 • สามารถกำนดรูปแบบการนำเข้า Text File การลงเวลา ได้หลายรูปแบบ
 • สามารถคำนวณการขาด สาย จากระบบลงเวลาได้
 • สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณค่าล่วงเวเลาได้หลายรูปแบบ
 • สามารถกำหนดอัตราค่าล่วงเวลาโดยกำหนดประเภทวันหยุดและอัตรา ได้ไม่จำกัด
 • สามารถคำนวณจำนวนวันทำงานของพนักงานรายวันจากระบบลงเวลาได้
 • คำนวณเงินเดือน โดยกำหนดงวดการจ่ายเป็น 1,2,4 งวด ต่อเดือนได้และสามารถกระทบยอดภาษีเงินได้และหักประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถคำนวนเงินได้ เป็นเงินเดือน,รายวันได้
 • สามารถตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนย้อนหลังได้
 • จ่ายเงินเดือนแบบส่งแผนธนาคาร,Bank Clearing,Pay in,และเงินสดได้
 • มีรายงานตามมาตรฐานสรรพากรและประกันสังคม
 • สามารถเฉลี่ยเงินเดือน Allocate ตามแผนกได้
 • เชื่อมโยงกับระบบบัญชีอัตโนมัติ

5.บริการจดทะเบียนบริษัท (Registration Service)

รายละเอียดการให้บริการ : Registration Service

ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ // จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,คณะบุคคล,ห้างร้านต่างๆ

เพิ่มทุน – ลดทุน >> ย้ายสำนักงานใหญ่ >> เพิ่ม – ลด สาขา >> เปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น หรือ จำนวนหุ้นที่ถือครอง เป็นต้น >> ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร >> จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ >> ขึ้นทะเบียนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง – ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม >> จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

6.รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม

รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า


สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมกับทางเราอยู่แล้ว สามารถต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถให้ตรงกับธรุกิจของท่านได้ โดยการพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงจุดด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยใช้ภาษาที่ทันสมัยในการพัฒนา คือ C#.net ,XML , WebService ทำงานภายใต้ MS.NET