โปรแกรมบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ(BI)

โปรแกรมบัญชี Smile Account กับการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ โดนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติและรายรูปแบบในรายงานเดียว เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขาย มีมุมมองการวิเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบทันต่อเหตุการณ์

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปวางแผนได้ จึงได้เปรียบในการแข่งข้นเป็นอย่างยิ่ง

Smile Business Intelligence คือ เครื่องมือที่นำข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมที่ให้พนักงานคีย์กันทุกๆวัน มาจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ของงานในมุมมองต่างๆ ได้

โดยรูปแบบของรายงานจะมีทั้งรายงานแบบสรุปแล้วสามารถ Drilling Down ไปดูข้อมูลย่อยๆ ได้ หรือรายงานแบบ Grouping รวมยอด แล้วสามารถกดเข้าไปดูกลุ่มย่อยๆได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในรายงานเดียว ไม่ต้องสั่งพิมพ์หลายๆรายงาน ใช้งานง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ สามารถตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยการตัดสินใจแม่นยำ และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก